اعتبار گواهی نامه مهارتی در 70 کشور، لزوم بازنگری در نظام آموزش و مهارت بر مبنای آینده پژوهی

به گزارش تور ایران، خبرنگاران/سمنان معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر ضرورت بازنگری در نظام آموزشی و مهارتی بر مبنای آینده پژوهی تاکید کرد و گفت: تا سال 1402 متاثر از موج چهارم انقلاب صنعتی با رویش 133 میلیون شغل جدید روبرو خواهیم بود.

اعتبار گواهی نامه مهارتی در 70 کشور، لزوم بازنگری در نظام آموزش و مهارت بر مبنای آینده پژوهی

علی اوسط هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان با اشاره به پدیده مدرک گرایی در دانشگاه های کشورمان بر لزوم توجه به مهارت به عنوان یک نیاز ضروری بازار کار تاکید و اظهار کرد: اگر به جای مدرک گرایی در همه این سال ها بر روی ارزش مهارت و گواهینامه مهارتی، کار فرهنگی می شد جامعه ایران امروز و بازار کار آن، اینک با معضل فقر مهارتی و عدم دسترسی به نیروی کار ماهر روبرو نبود.

وی دستیابی به نیروی کار ماهر را از مسائل جدی بازار کار ایران ارزیابی کرد و با اشاره به فقدان مهارت آموزی در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی بیان کرد: عمده فارغ التحیل دانشگاهی که به مراکز فنی و حرفه ای ما مراجعه می کند با بدیهی ترین اصول فنی و مهارتی بیگانه اند و از همین رو است که کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی از جذب آنها سرباز می زنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحول و بازنگری در نظام آموزشی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نام برد و اضافه کرد: برای تحقق این مهم نیازمند یک برنامه میان مدت و درازمدت هستیم. اگر هدف گذاری ها و اهداف ما مبتنی بر یک برنامه میان مدت و درازمدت در این بخش نباشد چه بسا در آینده نزدیک، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ما که امروز در جست وجوی تحصیل اند بعد از اتمام تحصیل و ورود به بازار کار، ناگزیر به ورود به مشاغلی خواهند بود که هیچکدام از اصول نظری و عملی آن را در دوران تحصیل خود تجربه نکرده اند.

وی از آنچه رویش مشاغل در سال های پیش رو می خواند به عنوان یک واقعیت نامید و گفت: ما در این حوزه نیازمند آینده پژوهی هستیم و از این رو، باید آینده پژوهی مبنای بازنگری در نظام آموزشی و مهارتی ما از دوره ابتدایی تا آموزش عالی قرار گیرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از توجه به این مهم در سازمان فنی و حرفه ای کشور خبر داد و شرح داد: ما در این حوزه یک قانون مصوب مجلس داریم که بر اساس آن هشت مقطع مهارتی طراحی و پیش بینی کردیم.

وی بر ضرورت ایجاد یک ارتباط منطقی بین نظام آموزش های رسمی و غیررسمی تاکید و اظهار کرد: قانونگذار این هشت سطح مهارتی را که منطبق با سطوح مهارتی در کشورهای توسعه یافته است، در قوانین کشور تعبیه کرده و از همین رو باید نظام مهارتی در کشور به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

آشفتگی در نظام مهارتی

اوسط هاشمی با اذعان به اینکه در کشور ما در حوزه تقنینی در این بخش مسئله ای نداریم و سطوح مهارتی در قوانین مورد تاکید و توجه قرار گرفته اضافه کرد: مشکل عمده کشور ما در حوزه زیرساختی و ساختار آموزشی است و لذا ما نیازمند بازتعریف ساختار آموزشی در این بخش هستیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با چرایی نبود این ساختارها در مراکز آموزش عالی و و آثار ناشی از فقدان یک هماهنگی و هارمونی موثر بین رویکردهای علمی و مهارتی اظهار کرد: متاسفانه به دلایل مختلفی ما با یک آشفتگی در نظام مهارتی روبرو هستیم و سامالن دهی در این بخش نیازمند یک عزم جدی ملی است.

وی با اذعان به اینکه توسعه نیازمند تربیت انسان های توانمند است بیان کرد: بدیهی است که این توانمندی، محدود به دانش و دانشگاه نیست. دانش و دانشگاه چنانکه به منتج به تربیت انسان توانمند شود می تواند پشتوانه توسعه ملی باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه ما نیازمند یک قانون مهارتی مترقی هستیم گفت: این قانون می تواند بر آن آشفتگی در نظام مهارتی فائق آید.

وی بر لزوم توجه به ظرفیت بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته، قریب 80 درصد نهادها و سازمان هایی که تولیت تربیت نیروی ماهر و یا نقش اساسی و مهارتی دارند، غیردولتی هستند و در این ساز و کار، دانشگاه در حقیقت مسوول تولید و ترویج دانش است.

اوسط هاشمی با بیان اینکه ما در فنی و حرفه ای به مهارت جامعه محور و نه دولت محور می اندیشیم ادامه داد: واقعیت این است که استعدادهای اصلی حوزه های مرتبط با مهارت عمدتا در مراکز صنعتی و کارگاهی هستند.

وی بر ضرورت تغییر نگاه ها به حوزه مهارت تاکید و شرح داد: متاسفانه اهل مهارت در کشور ما از آن جایگاه رفیع و بلندی که باید، برخوردار نیستند و لذا باید در این حوزه به فرهنگ سازی بپردازیم و رسانه ها می توانند نقش بی بدیلی در این بخش داشته باشند.

سازمان فنی و حرفه ای در پی تربیت نیرویی ست که بازار کار در جست وجوی آن است

وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای به تربیت نیرویی می اندیشد که بازار کار واقعی در جست وجوی آن است ادامه داد: ما در پی تربیت و آموزش نیرویی هستیم که بازار نیازمند آن است ادامه داد: ما در پی تربیت و آموزش نیرویی هستیم که بازار نیازمند آن است؛ بازاری که خود متاثر از سیر سریع تکنولوژی، تحت تاثیر قرار گرفته و به سرعت تغییر می کند.

این مقام ارشد اجرایی به افق های پیش روی جهانی توسعه پرداخت و با اشاره به سرعت بالای تحولات در بخش های مختلف و از جمله در حوزه تکنولوژی و مهارت گفت: به همین دلیل جهان تا سال 2022 با رویش 10ها میلیون مشاغل جدید روبرو خواهد شد به عبارتی ما متاثر از چهارمین موج از انقلاب صنعتی، تا خاتمه سال 1402 حداقل با رویش 133 میلیون شغل جدید روبرو خواهیم بود و بدیهی است که این رویش جدید نیازمند زیرساخت های خاص خود است و لذا ما نیز برای بهره گیری درست از این ظرفیت ها نیازمند ایجاد زیرساخت های متناسب با آن هستیم.

لزوم خلق فرصت از ظرفیت رویش های شغلی پیش روی جهان صنعتی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر لزوم خلق فرصت از این ظرفیت مهم پیش روی جهان صنعتی تاکید و اضافه کرد: هر کدام از این رویش های شغلی، نیازمند زیرساخت خاص خود، تربیت مربی خاص خود،بازتعریف استانداردهای خاص خود، نظام آموزشی و مهارتی متناسب با آن و...است تا کشور ما و یا هر کشور دیگری که نیازمند اشتغال جدید است بتواند از این بستر، دست به خلق فرصت بزند.

اوسط هاشمی، نظام بخشی به حوزه مهارتی را مستلزم توجه به چهار رکن دانست و گفت: استاندارد آموزشی، برخورداری از صلاحیت حرفه ای، سنجش مهارت و توجه جدی به گواهینامه مهارتی از ارکان نظام بخشی به حوزه مهارتی هستند.

وی با اشاره به اهمیت گواهینامه مهارتی و لزوم پاسداری و حراست از ارزش و اعتبار آن اضافه کرد: گواهینامه مهارتی و توجه به ارزش آن از خطوط قرمز سازمان فنی و حرفه ای کشور است و معتقدیم که نباید اجازه دهیم که بلایی که بر سر مدرک دانشگاهی آمد بر سر گواهینامه مهارتی نیز بیاید.

اعتبار گواهینامه مهارتی در 70 کشور جهان

وی بر لزوم برجسته سازی گواهینامه مهارتی تاکید و شرح داد: گواهینامه مهارتی سازمان فنی و حرفه ای از اعتبار جهانی برخوردار است و در بازارهای جهانی دارای ارزش است.

معاون وزیر از اعتبار گواهینامه مهارتی در بیش از 70 کشور جهان خبر داد و بیان کرد: این گواهینامه مهارتی در همه کشورهای جهان که استانداردهای ایسکو را پذیرفته اند دارای ارزش و اعتبار است.

وی با بیان اینکه گواهینامه های مهارتی دیگر سازمان ها و وزارتخانه های کشورمان فاقد این اعتبار هستند اضافه کرد: اعتبار این گواهینامه ها عمدتا تنها محدود به داخل کشور است اما گواهینامه مهارتی سازمان فنی و حرفه ای از اعتبار جهانی برخوردار است.

وی از شرکت سالانه افزون بر یک میلیون و 600 هزار نفر در دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد و اضافه کرد: البته همه این افراد گواهینامه مهارتی را دریافت نمی کنند. ضمن اینکه امکان شرکت در آزمون مهارتی نیز فراهم شده و آن دسته از افرادی که دارای مهارتی خاص هستند و در دوره های ما شرکت نکردند می توانند با شرکت در آزمون، گواهینامه مهارتی دریافت و از مزایای آن بهره مند شوند.

45 دپارتمان تخصصی جدید در کشور ایجاد می شود

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دپارتمان ها گفت: ما در همه 40 رسال اخیر 17 دپارتمان در کل کشور داشتیم که این دپارتمان ها نقش اصلی را در تربیت مربیان داشتند.

وی از تلاش برای تمرکززدایی در دوره مدیریت خود بر سازمان فنی و حرفه ای کشور خبر داد و اظهار کرد: ما گذشته از تمرکززدایی از دپارتمان ها که عمدتا در کرج بودند، به ایجاد دپارتمان های تخصصی جدید پرداختیم به طور مثال دپارتمان بندری را برای اولین بار در کشور ایجاد کردیم متاسفانه با وجود برخورداری هفت استان ساحلی کشور از هشت هزار کیلومتر ساحل ما فاقد دپارتمان در بخش دریایی و بندری بودیم. همچنین دپارتمان صیادی را برای اولین بار گیلان یا دپارتمان ملی عشایری را در لرستان ، دپارتمان بورس و دپارتمان بوم گردی را در کردستان و ...ایجاد کردیم.

اوسط هاشمی به تمجید از همراهی استانداران در شکل گیری دپارتمان های جدید پرداخت و گفت: با این همراهی ها خوشبختانه ما علاوه بر 17 دپارتمان قبلی، بیش از 45 دپارتمان تخصصی جدید را در کشور نهایی کردیم

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 25 بهمن 1399 بروزرسانی: 25 بهمن 1399 گردآورنده: iraniro.ir شناسه مطلب: 1573

به "اعتبار گواهی نامه مهارتی در 70 کشور، لزوم بازنگری در نظام آموزش و مهارت بر مبنای آینده پژوهی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعتبار گواهی نامه مهارتی در 70 کشور، لزوم بازنگری در نظام آموزش و مهارت بر مبنای آینده پژوهی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید