خبرنگاران سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار گردید

به گزارش تور ایران، تهران - خبرنگاران - سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، صبح یکشنبه به در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران شروع شد.

خبرنگاران سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار گردید

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، ریاست سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه ضاییه و متهمان دیگر این پرونده را قاضی بابایی برعهده دارد.

در ابتدای جلسه، رئیس دادگاه ضمن اعلام برگزاری جلسه دادگاه به صورت علنی از متهم طبری خواست در صندلی حاضر گردد.

متهم طبری گفت: مطالب خود را در جلسه قبل گفته ام و وکیلم بقیه مباحث را بیان می کند.

قاضی بابایی اظهار کرد: امروز دفاعیات وکیل شما نیز استماع می گردد، یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی به وسیله 42 میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟

متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب می کنم.

قاضی بابایی بیان نمود: این ادعای شماست، زیرا صندوق امانات که اسناد داخل ان بوده باز و صورتجلسه شده و در پرونده موجود است.

متهم طبری مدعی شد: طی 10 سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پرونده ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بی خبرم.

نماینده دادستان پاسخ داد: کدام منطق مالی این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطلاع وی می کند؟!

متهم طبری گفت: مبلغ چهار میلیارد و 200 میلیون تومان در سال 90 طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد بقیه پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است.

رییس دادگاه گفت: تحت پوشش مشایخ اقدامات را انجام دادید.

متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم.

قاضی اظهارداشت: برابر دست نوشته در سال 90 و اقاریرتان مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان از مشایخ گرفتید که 4 میلیارد و 200 میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید.

متهم طبری گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم.

قاضی سوال کرد: این پول کجا اضافه آمد.

متهم پاسخ داد: در ساخت و ساز.

رییس دادگاه گفت: تعداد سهامی که خریداری شده 42 میلیون و 38 هزار و 716 سهم بوده که مبلغ آن با مبلغی که به مشایخ دادید مطابقت دارد.

متهم طبری گفت: به کسی نگفتم سهام بخرد و در هیچ دفترخانه ای حضور نداشته ام که امضا کنم. ما مدارک همدیگر را داشتیم.

قاضی گفت: آن نوشته صوری است و سهام به نام شما خریداری شده است.

متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم و در نامه نیز نوشتم که پول را پس می دهم.

قاضی با اشاره به اظهارات مشایخ گفت: مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت کرد و به طبری وکالت دادم.

متهم طبری مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم.

قاضی افزود: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه در مورد آنالیز حساب های مشایخ واریز نماینده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطان اراضی کلاک بوده است.

وی ادامه داد: پولی که مشایخ به من داده بر اساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام می دادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم؛ طبق اظهارات اولیه مشایخ موضوع قرارداد ساختمانی اشاره شده است، اما او بعدا حرفش را عوض کرد.

این متهم افزود: دستخطی که من به او گفتم پول را به شما بر می گردانم موجود است در همان صندوقی که در اختیار ضابطان پرونده است.

در ادامه قاضی به وی گفت: این ادعای شماست که قراردادتان بین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه که شما اکنون ادعا دارید موجود نیست.

قاضی در ادامه از متهم خواست در مورد مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومانی توضیح دهد که متهم گفت: این مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.

قاضی به وی گفت: اسناد موجود در پرونده نشان می دهد علاوه بر مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان، زمینی واقع در کریم خان نیز که به صورت صوری به نام مشایخ بوده است به عنوان رشوه بابت زمین کلاک دریافت نموده اید، در این باره توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم و قراردادم با آقای مشایخ موجود است.

قاضی در ادامه به وی گفت: شما مدام به مدارکی که اصلا وجود ندارد می پردازید.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان به فرایندی از پرونده اشاره نمود و گفت: در جلسه گذشته و در ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته ولی اکنون چیز دیگری می گوید.

نماینده دادستان گفت: آقای طبری عنوان می کند قراردادشان در صندوق امانات بوده است.

وکیل متهم به میانه حرف نماینده دادستان پرید و گفت که صندوق امانات شکسته شده است که نماینده دادستان به وی تذکر داد و گفت: صندوق امانات شکستنی نیست، در زمان باز شدن صندوق امانات دو نماینده بانک و چند نفر به نمایندگی از دستگاههای مسئول حضور داشتند.

نماینده دادستان گفت: اصلا فرض را بر این می گیریم قرارداد وجود داشته است، حال سئوالم این است قرارداد کدام کار مالی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر می شده در سال 83 تا 86 مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان می گردد؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید این رقم بسیار نجومی می گردد.

وی یادآور شد: دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که اکنون هر متر آن 50 میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان اکنون 20 میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟

نماینده دادستان افزود: آقای طبری مدعی است 7 میلیارد و 400 میلیون تومان گرفته است در حالی که در سند دست نویس آمده است 8 میلیارد و 400 میلیون تومان از مشایخ گرفته که البته در ابتدا قبول نمی کرد و مدعی بود تنها چهار میلیارد تومان گرفته است؛ اما وقتی این دست نوشته در منزل مشایخ پیدا شد آن را قبول کرد.

نماینده دادستان افزود: قرارداد مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای پولشویی بوده است، یک کارشناس رسمی دادگستری می تواند این کار را انجام دهد؟

وی با بیان اینکه زمانی که مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان از سوی مشایخ به حساب طبری ریخته شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت شده است. قاضی لواسانات نیز که از قوه قضاییه اخراج شد، بازداشت شده است.

وی افزود: شما اقدامات غیر قانونی زیادی در لواسان رقم زده اید و آقای منصوری را وارد موضوع نموده اید.

نماینده دادستان گفت: شما در سال 84 تا 86، مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان را گرفتید و تا سال 90 از این پول استفاده کردید، اما حسب اظهارات مشایخ در سال 90 سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و پیرامون آن سوال می کند. لذا آقای طبری سال 90 این صورتجلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان می کند بنده این مبلغ را از مشایخ گرفته ام و 4 میلیارد و 200 میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری می کنم.

وی ادامه داد: مشایخ برای طبری سهمی می خرد که الان این سهم نجومی شده است، عقل کدام انسان اقتضا می کند با پول خودش برای دیگری سهام بخرد.

متهم پاسخ داد: از خود آقای مشایخ سوال کنید.

نماینده دادستان گفت: شما چه پاسخی دارید؟

متهم طبری گفت: من آن را قبول ندارم.

نماینده دادستان به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره نمود و گفت: این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان شده نجفی با او تماس گرفته و گفته ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمی تواند اینگونه سود کند. شما در پرونده نجفی200 میلیارد تومان سود کردید.

این متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: اعداد و ارقام را بالا نبرید.

نماینده دادستان درباره ملک سانا گفت: ملک سانا یک مجتمع عظیم تجاری اداری است و الان متری 50 میلیون تومان است. آقای طبری یک واحد را به نام خود می خرد و واحد روبرویی نیز به نام پسر آقای نجفی است که این ملک نیز در تصرف آقای طبری بوده است تا جایی که به دختر او اختصاص داده اند و آن را برای کار عکاسی دخترشان در نظر گرفته بودند.

وی افزود: ما به اتحادیه عکاسان رفتیم و متوجه شدیم طبری ملک را به دخترش اجاره داده ، شما اگر مالک نیستید چگونه ملک را اجاره دادید؟ این در حالی است که آقای طبری در ابتدا مدعی بود ملک برای او نیست، اما بعد مطرح نمود من مالک هستم و فقط این دو واحد را با آقای نجفی عوض کردیم.

نماینده دادستان گفت: اگر شما ملک را با نجفی عوض کردید مستند شما کجاست؟ از سوی دیگر واحد آقای طبری 89 متر و واحد آقای نجفی 111 متر است. همچنین تمام شارژ واحدی که به نامتان نبوده را نیز پرداخت کردید.

در ادامه قهرمانی درباره ملک کریم خان گفت: از فردی که ملک به نام او بود سئوال کردیم، وی پاسخ داد اصلا مشایخ را نمی شناسد و مطرح نمود از آقای نجفی زمینی در لواسان خریده و به جای آن، این ملک را به نجفی داده است؛ در واقع مشایخ پرداخت نماینده ثمن معامله نبود. چطور ممکن است ملک کریم خان دو ماه بعد به نام شما می گردد، آیا این مشارکت در ساخت است؟ کدام قانون این را به نام شما می کند؟

وکیل متهم طبری گفت: از افرادی که با موکل همکار بوده اند بپرسید آیا نوک سوزنی اتهام متوجه موکلم بوده است یا نه؟ چطور ممکن است چنین شخصی قصد متخلفانه داشته باشد؟

نماینده دادستان گفت: طبری در دست نویس اش اعلام می کند مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان از مشایخ دریافت نموده ام. سازمان بازرسی در سال 90 که به طبری مظنون شد، وی 4 میلیارد و 200 میلیون برای خرید سهام به مشایخ می دهد و اعلام نموده با 4 میلیارد و 200 میلیون دیگر در برج روما برای مشایخ واحد خریده است، اما در عمل آنچه رخ داده آن است که طبری با ملک کریم خان در برج روما واحد خریده و با آن 4 میلیارد و 200 میلیون دیگر هزینه ساخت ملک کریم خان را پرداخت نموده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: نجفی از متهمان کلان مالی است. وی می خواست یک تخلف عظیم و خطرآفرین برای محیط زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیر قانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده 5 انجام داده بود در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک ده ها برابر افزود و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند.

قهرمانی با اشاره به سایر تخلفات و اقدامات غیر قانونی نجفی، گفت: نجفی با همین پول ها پتروشیمی باختر را در فرآیند واگذاری خریداری می کند و پرونده ای در دادسرای مالی در همین رابطه برای نجفی تشکیل که در این پرونده به دو موضوع پرداخته می گردد، یکی اصل خرید پتروشیمی باختر و دیگری سوءاستفاده ای که در خارج کردن سایر سهامداران در این پرونده انجام گرفته است.

وی ادامه داد: البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در این رابطه حضور مستمر ترکمان که مأمور نفوذ طبری در بعضی پرونده ها بود نیز قابل توجه است. حسب تحقیقات، ترکمان در آن دفتر به صورت مکرر رفت و آمد داشت؛ اقدامات نجفی صرفاً منحصر به لواسان نبود بلکه پتروشیمی باختر هم بود؛ البته با نظر مساعد دادستان تهران تجویز مجدد تعقیب را برای پرونده پتروشیمی باختر اخذ نموده ایم و تحقیقات در این رابطه با قوت ادامه دارد.

نماینده دادستان افزود: آقای طبری شما گفتید با نجفی قرارداد داشتید، خب سوال ما این است چرا نجفی بعد از دستگیری مشایخ بلافاصله کشور را ترک کرد، من به مشایخ نیز پیغام دادم که به نجفی بگوید به کشور بازگردد و این امر به نفع اش است، اما نمی آید.

طبری گفت: آقای دادستان باید در رابطه با مطالب مطرح شده در کیفرخواست صحبت کند.

در ادامه قاضی بیان داشت: در ارتباط با اراضی کلاک توضیح بفرمایید.

نماینده دادستان گفت: طبری در قرارداد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ منعقد می کند که قراردادی غیر متعارف است؛ در فاصله سال های 84 تا 86 اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می داد، در نهایت باید 500 میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت، اما 8 میلیارد و 400 میلیون تومان گرفته است.

نماینده دادستان افزود: سئوالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال 82 وفق بند 187 قانون 5 ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ می کند، اما طی یک نامه تقاضا می کند مدرک کارشناسی اش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند.

نماینده دادستان توضیح داد: سئوال این است تخصص آقای طبری چیست؛ اول یک سوال از خود ایشان بپرسم: آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ نموده اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم.

طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم.

قهرمانی گفت: طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه نموده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ نموده بود، بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، حال آن که برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد.

در ادامه طبری گفت: لیسانس من معماری بوده است.

قهرمانی اظهارداشت: مدرک معماری تان را بیاورید؛ کارشناس بودن وی هم محل تردید است.

نماینده دادستان توضیح داد: طبری در این جلسه می گوید 24 ساعته در خدمت قوه قضاییه بوده است؛ بعد می پرسیم پول ها را از کجا آورده اید که جواب می دهد بعد از ظهرها در ابهر و سایر جاه ها سوله سازی می کردم. خب قبول کردیم که کار مالی می کردید، بفرمایید کدام کار مالی بوده که این همه سود برای شما داشته است؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت توضیحات خود را در مورد مطالب مطرح شده از سوی نماینده دادستان بدون آنکه از موضوع بحث خارج گردد ارائه کند.

متهم طبری مدعی شد: نماینده دادستان خارج از کیفرخواست صحبت می کند و کارش عظیم کردن اعداد است. من در مورد واحدهای سانا توضیح دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: در این رابطه توضیح ندادید بلکه صرفاً گفتید موارد را قبول ندارم.

طبری گفت: دو واحد در مجتمع سانا وجود داشت که متعلق به من و رفیقم یعنی نجفی بود، ما با هم صحبت کردیم و توافق کردیم واحدها را عوض کنیم. همچنین پول شارژ بابت ملک واحد 312 ندادم، اما بابت ملک خودم پول شارژ دادم.

متهم طبری گفت: در مورد سهام هم توضیح دادم و توضیح بیشتری ندارم.

قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد دست نوشته ای که از شما بدست آمده و در دادگاه قرائت شد توضیح بفرمایید. هر سندی که در پرونده شما موجود بوده به وکلای شما ارائه شده است؛ در مورد آن دست نوشته توضیح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من آن دست نوشته را نوشتم و پول را برگرداندم.

قاضی از متهم پرسید: دست نوشته را بابت چه موضوعی نوشته بودید؟

طبری پاسخ داد: من دو قرارداد با نجفی داشتم که یکی از آن ها را مشایخ به نمایندگی از نجفی امضا کرد؛ همچنین کار من فقط مشاوره صرف نبوده بلکه مشاوره فنی بوده؛ بارها به ابهر و پتروشیمی ها برای زدن سوله ها و کارخانه ها می رفتیم و من فقط مشاور نبودم.

قاضی گفت: این 8 میلیارد و 400 میلیون تومان را که در دست نوشته قید شده در چه سالی دریافت کردید؟

طبری پاسخ داد: دقیقا نمی دانم فکر کنم سال 88 بود.

قاضی گفت: دست نوشته را در چه سالی تنظیم کردید؟ مگر در سال 90 تنظیم نکردید؛ خب این فاصله دو ساله برای چه بود؟

طبری پاسخ داد: من دیدم که هزینه اضافه پرداخت شده بنابراین پولش را برگرداندم؛

در ادامه نماینده دادستان از طبری پرسید آن 4 میلیارد و 200 میلیون تومان را چه کار کردید؟

طبری پاسخ داد شما چه کار دارید.

قاضی از وکیل متهم طبری خواست در صندلی حاضر گردد.

وکیل متهم طبری گفت: بنده وکیل آقای طبری در مورد تمام اتهامات وی هستم. طی دو جلسه خارج از چارچوب کیفرخواست به موکلم افترا زده شد و به گونه ای نشان داده شد که موکل انبوهی از اتهامات را دارد.

رئیس دادگاه ضمن تذکر به وکیل متهم طبری گفت: پیرامون کیفرخواست و اتهامات موکل دفاع کنید.

وکیل متهم طبری گفت: دفاع در لایحه ای تقدیم دادگاه می گردد. در قرائت کیفرخواست نباید افترا زده گردد. موکل معتقد است که این موضوع تعمدا اجرا شده است. همچنین در انتهای کیفرخواست مطالبی خلاف رویه قضایی بیان شد.

قاضی پرونده گفت: نماینده دادستان برابر تقاضای دادگاه کیفرخواست را تشریح کرد و مطلبی خارج از کیفرخواست بیان نشده است، شما هم درباره اتهامات موکلتان صحبت کنید.

وکیل متهم طبری گفت: نماینده دادستان دو سمت دارد یکی نمایندگی دادستان و دیگری شاکی عمومی؛ نماینده دادستان باید ثابت کند اتهامی که زده شده بر چه مبنا و دلیلی بوده است. اظهارات یا اقرار متهم نسبت به متهم دیگر حجیتی برای توجه جرم به دیگری ندارد و در این پرونده می بینیم که بسیاری از مطالب بیان اظهارات متهمین دیگر است.

وی افزود: نماینده دادستان می گوید موکلم محبوب دل های مفسدان مالی است و موکل را به سایر اشخاص انتساب می دهد. چرا این کار انجام می گردد؟

در جلسه قبل دادگاه قهرمانی نماینده دادستان پس از اعلام طبری مبنی بر اینکه دانیال زاده و مشایخ صرفا به دلیل رفاقت میلیاردها تومان پول را به حساب وی واریز کردند، گفت: طبری محبوب دل های متهمان مالی است.

وکیل متهم طبری ادامه داد: منشا اتهامات به موکلم از سال 83 است و من باید از موکل خود دفاع کنم. مگر آمران به معروف و ناهیان از منکر از سال 83 تا دستگیری حضور نداشتند؟

در ادامه وکیل متهم طبری گفت: همه این موارد را بنده در لایحه ای خدمت دادگاه تقدیم خواهم کرد.

وی افزود: امروز موکل من در باب پروندهای که سال ها مختومه شده است و اصلا نمی داند محتویاتش چیست باید جوابگو باشد.

وکیل متهم طبری مدعی شد: تنها چیزی که در دست شاکی عمومی است بر اساس ظن و گمان است و اسناد و مدارکی که در سال 83 بوده است.

وکیل ادامه داد: موکل بنده 20 سال در دستگاه قضایی بوده است، آیا کسی او را (از فعالیت های دیگر) منع نموده است؟ امروز هم ممکن است بعضی از مدیران خارج از ساعت اداری کار نمایند، آیا این جرم و تخلف است؟

این وکیل افزود: در جلسه قبل آقای طبری به روابط 35 سال دوستی خود با مشایخ و نجفی اشاره نمود و گفت: رابطه دوستی ما بسیار عمیق بود، بنابراین موکل من در وصف اعتماد رفاقت این صحبت ها را مطرح نمود. حال آیا در مثال مناقشه است؟ بعد از آن نماینده دادستان مطرح نمود که آقای طبری محبوب دل متهمان مالی است و این صحبت ها در رسانه ها بسیار منتشر شد. این در حالی است که او کوچکترین مداخله ای در موضوع کلاک نداشته است.

وکیل متهم طبری گفت: در کیفرخواست اتهاماتی به موکل بنده روا شده است که متن کیفرخواست و اتهامات وارده سراسر کذب است.

در ادامه نماینده دادستان در اعتراض به این صحبت وکیل متهم طبری گفت: اینکه اتهامات علیه آقای طبری سراسر کذب باشد عنوان مجرمانه دارد، ما مسئولیت داشتیم و شما می توانستید به جای آنکه بگویید اتهامات سراسر کذب است عنوان کنید که اتهامات خلاف واقع بوده است من از قاضی دادگاه تقاضا می کنم این موضوع را ثبت نمایند و ما اعلام جرم خواهیم کرد.

قاضی به وکیل متهم طبری گفت: شما وکیل بوده و به قوانین مسلط هستید بنابراین در چارچوب کیفرخواست صحبت کنید و به مسائل حاشیه ای نپردازید.

وکیل متهم گفت: من در قالب کیفرخواست دفاع می کنم، مقام دادسرا نقض آشکار از بیطرفی دارد.

قاضی بابایی افزود: پیرامون اتهامات مربوط به اراضی کلاک دفاع کنید. فقط حاشیه میروید، ظاهرا دفاعی ندارید.

قاضی بابایی گفت: دادگاه شخصیت بی طرف دارد و شما باید از اتهامات دفاع کنید.

در ادامه جلسه وکیل متهم که به گفته رییس دادگاه به موارد حاشیه ای می پرداخت از سوی قاضی مورد خطاب نهاده شد.

رییس دادگاه گفت: اگر در مورد اراضی کلاک دفاعیه ای آماده ندارید، ما دفاعیات شما در مورد سایر اتهامات متهم را در جلسات بعدی استماع می کنیم.

قاضی از نماینده دادستان خواست برای پاسخ به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم در صندلی قرار گیرد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: وکیل متهم می گوید من خارج از کیفرخواست صحبت می کنم و از تعبیر انبوه اتهامات استفاده می کند. آقای وکیل باید بگویم اگر عبارتی گویاتر بود نیز من آن را مطرح می کردم. پرونده ای با 16 فقره اتهام که حجم مبالغ رشوه پرداخت شده در آن شاید به 200 میلیارد تومان برسد و رسیدگی به بعضی دیگر از موارد مندرج در این پرونده همچنان ادامه دارد، اگر شایسته صفت انبوه نیست پس شایسته چه صفتی است.

نماینده دادستان افزود: وکیل متهم می گوید چرا ما گزارش کار ارائه می کنیم؛ که باید بگویم ما با افتخار این گزارش را اعلام می کنیم، زیرا 9 ماه به صورت شبانه روزی بر روی این پرونده کار کردیم و 96 جلد در باب آن تدوین کردیم؛ در مواردی از رسیدگی به این پرونده بازپرس از ضابط جلوتر بود و شاید ده ها نفر را برای بازپرسی آورد که هنوز ضابط آگاه نبود.

وی گفت: وکیل متهم در سخنی قابل تأمل می گوید چرا نماینده دادستان دو شغل دارد؟ هم نماینده دادستان است و هم مدعی العموم؛ خب مگر باید غیر از این باشد؟!

قهرمانی گفت: آقای وکیل به جای پرداختن به حواشی باید توضیح دهید آیا دریافت 8 میلیارد و 400 میلیون تومان در خلال سال های 84 تا 86 را که متهم قبول نموده ، قبول دارید؟ شما باید بگویید دریافت این پول برای چه بوده است و کدام قرارداد بوده که مبلغ آن این میزان می شد؟ سود کدام سوله سازی در خلال سال های 84 تا 86 به میزان 8 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است؛ آقای وکیل این موارد را توضیح دهند.

نماینده دادستان توضیح داد: آقای وکیل توضیح دهد چرا در سال 90 مشایخ برای طبری با مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان سهام خرید. توضیح دهد آن 4 میلیارد و 200 میلیون تومان دیگر چه شد. همچنین توضیح دهد ملک کریم خان که با واحدهای برج روما رزیدنت معاوضه شد، برای چه بوده است و آن 4 میلیارد و 200 میلیون تومان دیگر کجا خرج شده است.

همچنین آقای وکیل توضیح دهد چرا املاک روما رزیدنت به نام مشایخ شد؟

قهرمانی گفت: وکیل متهم موضوعاتی را مطرح نمود که من نسبت به آن ها اعلام جرم می کنم، از جمله آنکه گفت ما متهمانی را از قبل بدنام کردیم تا طبری را بابت این متهمان محاکمه کنیم؛ ما چه کسانی را بدون موارد اتهامی و اسناد متهم یا بدنام نموده ایم که آقای وکیل چنین ادعای را مطرح می کند؛ همچنین آقای وکیل مدعی هست ما بدون رعایت تشریفات قانونی عمل نموده ایم؛ او توضیح دهند که ما کدام قانون را نقض نموده ایم؛ تمام مراحل تحقیقات وفق مندرجات قانونی بوده است.

وی افزود: وکیل متهم می گوید تنظیم سند از سوی طبری نشانه صداقت وی است، حال آنکه وقتی در سال 90 سازمان بازرسی به سراغ طبری رفت وی آن سند را میان خود و مشایخ برای خرید سهام تنظیم کرد بنابراین اتفاقا آن سند دلیلی بر مجرم بودن طبری است.

نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم طبری گفت: در اظهارات آقای وکیل تعمد در بیان اعداد و ارقام وجود داشت باید به او پاسخ داد در زمانی که موکل شما 8 میلیارد و 400 میلیون تومان گرفت پراید زیر هفت میلیون تومان بود. بهتر است جای بیان این صحبت ها بگویید موکل شما ملک کریم خان را با کدام پول گرفته که امروز اینگونه افزایش قیمت پیدا نموده است.

نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم طبری پیرامون آنچه گفته بود که اتهامات در کیفرخواست سراسر کذب است، گفت: ما در این زمینه اعلام جرم خواهیم کرد می توانستید بگویید این اتهامات خلاف واقع است.

بعد از انتها صحبت های نماینده دادستان قاضی از متهم فرهاد مشایخ خواست در صندلی قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا در باب موضوع اراضی کلاک دفاع کند، سپس از او پرسید که آیا اتهامات وارده را قبول دارد؟

متهم مشایخ پاسخ داد: نه، این مسائل اصلا به من ارتباطی ندارد.

این متهم در باب موضوع اراضی کلاک گفت: آقای طبری دوستی دیرینه ای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مسائلی روبرو بود، بنابراین در سال 85 به بنده گفت با طبری صحبت کردم و باید بنده با طبری قراردادی ببندم. بر اساس آن 300 متر زمین را به نام او کردم و آن موقع 8 میلیارد و 400 میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم به آقای طبری واریز کردم .

وی افزود: طبری کارهای مربوط به کمیسیون ماده 5 و استانداری را تلفنی پیگیری می کرد.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: 8 میلیارد و 400 میلیون تومان را از کجا آوردید و چرا به آقای طبری پرداخت کردید؟

این متهم گفت: این مبالغ از سوی نجفی به بنده پرداخت می شد و من هم برای طبری واریز می کردم که از بابت قراردادهای اجرا شده پیرامون زمین کلاک و کمیسیون ماده 5 صورت می گرفت.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: شرکت سیمان خمسه متعلق به چه کسی است؟

این متهم گفت: از سال 87 تا سال 93 من مدام یا مدیر عامل بودم یا رییس شرکت، بخشی از سهام شرکت برای بنده و بخشی برای برادران نجفی و دیگران بود.

وی گفت: سال 89، آقای طبری 4 میلیارد و 200 میلیون تومان به بنده داد تا برای او سهام بگیرم و سپس در سال 93 به بنده گفت سهام را به نامم بزن.

قاضی از وی پرسید: چرا از ابتدا سهام را به نام او نزدید؟

متهم گفت: از ابتدا قرار نبود سهام به نام او باشد اما در سال 93 به بنده گفت سهام را به نامش کنم.

قاضی به وی گفت: مگر آقای طبری از شما طلبی داشت؟

متهم گفت: نه پولی بود که خودش به بنده داده بود تا برایش سهام بخرم.

قاضی در ادامه از متهم خواست درباره زمین کریم خان توضیح دهد.

متهم گفت: سال 85 آقای نجفی 300 متر زمین به نام من کرد و گفت آن را به نام طبری بزنم. من اصلا در جریان نبودم و نمی دانستم این زمین در کجا واقع شده است .

وی ادامه داد: آقای قاضی بنده گول خوردم و اشتباه کردم، من 50 سال است با آقای نجفی دوستی دارم و 37 سال است کارخانه دار هستم. بنده اصلا نمی دانم پولشویی چیست و نمی دانم موضوع ملک روما چیست، حتی آقای دانیال زاده را هم نمی شناسم.

وی افزود: من بر اساس رفاقت و دوستی 50 ساله این اشتباه را کردم.

قاضی در ادامه در باب تخلفات اکبر طبری و پیگیری های او از استانداری از متهم مشایخ سوال کرد که وی پاسخ داد: رقم پرداخت شده بابت پیگیری های آقای طبری در استانداری بوده است که اصلا به بنده ارتباطی ندارد.

قاضی از متهم پرسید: درباره دخالت آقای طبری در کمیسیون ماده 5 و شهرداری توضیح دهید .

این متهم گفت: او تلفنی کار می کرد و مسائل را پیگیری می کرد و اگر سوالی داشتیم از وی می پرسیدیم.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست سوالات خود را مطرح کند.

در ادامه نماینده دادستان از متهم مشایخ پرسید: آیا قرارداد مشارکت در ساخت و ساز داشتید؟

متهم پاسخ داد: خیر من اصلا مشارکتی نداشتم و زمانی که 8 میلیارد و 400 میلیون تومان به حساب طبری واریز کردم او 5 سال بعد 4 میلیارد و 200 میلیون تومان به بنده برگرداند و به من گفت گویا مسائلی پیش آمده و پول را پس داد.

نماینده دادستان از وی خواست درباره مسائل پیش آمده توضیح دهد.

متهم گفت: گویا سازمان بازرسی به قرارداد نجفی و طبری ورود نموده بود و آقای طبری به من گفت این پول را بگیرید و سهام بخرید.

در ادامه نماینده دادستان درباره جلسات مشترک میان آقای نجفی و منصوری از متهم پرسید که وی پاسخ داد: یکبار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم وی را در دفترش می دیدم.

در ادامه نماینده دادستان از متهم مشایخ خواست درباره تماس متهم منصوری با او توضیح دهد.

متهم گفت: سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟

در ادامه نماینده دادستان درباره قرارداد کارشناسی مشاوره از متهم مشایخ پرسید که وی پاسخ داد: این قرارداد برای پیگیری کار زمین کلاک بود.

نماینده دادستان پرسید: آیا واقعا او کار کارشناسی انجام داد؟

این متهم پاسخ داد: نمی دانم اما پیگیری می کرد.

قاضی از متهم مشایخ پرسید: مگر نجفی شماره حساب طبری را نداشت که مستقیماً پول را برای او واریز کند.

متهم مشایخ پاسخ داد: شماره حساب را داشتم و همینجاست که من اصلاً اطلاعی نداشتم و اقرار نموده ام که اشتباه نموده ام.

قاضی پرسید: درباره ساخت و احداث زمین کریم خان به دستور چه کسی انجام شد؟

متهم مشایخ پاسخ داد: به دستور نجفی صورت گرفت و به نام من منتقل شد و پس از آن، آن را به طبری منتقل کردم.

قاضی بابایی پرسید: متهم منصوری را چه کسی معرفی کرد؟

متهم مشایخ پاسخ داد: در دفتر طبری با متهم منصوری آشنا شدم.

قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به او پرداخت شد؟

متهم مشایخ مدعی شد: نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک می خواهد که در 5 نوبت 5 بسته که در مجموع 500 هزار یورو بود به او دادیم اما باز هم قانع نشد.

قاضی بابایی گفت: در اقدامات نجفی و طبری به عنوان پوشش عمل می کردید.

متهم مشایخ گفت: نجفی به حسابم پول می ریخت و من از حساب شخصی ام پول دادم و اگر پولی به طبری داده شده به دستور نجفی بوده است.

قاضی بابایی بیان نمود که فیلم روبروه حضوری متهمان پخش گردد.

نماینده دادستان پیش از پخش فیلم روبروه حضوری، توضیح داد: ردپای مشایخ را در همه جا دیدیم در موضوع کلاک، در موضوع روما، در پرونده سرخوش و در پرونده صدوقی که خارج از کیفرخواست است هم مشایخ واسطه بود .

در این بخش از دادگاه فیلم روبرو حضوری متهمان پخش شد که در آن مشایخ و طبری حضور داشتند، متهم مشایخ در بخشی از فیلم روبروه حضوری که در دادگاه پخش شد، گفت: منصوری را در دفتر طبری دیدم و مشکل کلاک را به منصوری گفت. همچنین قرارداد کاری بین من و طبری امضا شد.

در بخش دیگری از روبروه حضوری متهم مشایخ خطاب به طبری، گفت که در چشمان من نگاه کن و بگو که آیا در دو نوبت 400 میلیون پول دادی یا نه؟ (در دو نوبت 200 میلیون تومانی)

پس از پخش فیلم روبروه حضوری در دادگاه قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه اظهارداشت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

به گزارش خبرنگاران، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و 21 متهم روز یکشنبه 18 خرداد ماه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار گردید.

نماینده دادستان در جلسه نخست درباره عناوین اتهامی اکبر طبری در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی، شیعه، معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی به وسیله تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی احتیاج آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

قهرمانی توضیح داد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال، پولشویی به وسیله انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی به وسیله انتقال ویلای مصطفی احتیاج آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی احتیاجآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، دریافت وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

منبع: ایرنا
انتشار: 23 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iraniro.ir شناسه مطلب: 1205

به "خبرنگاران سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار گردید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار گردید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید